Veel ondernemingen hebben een boekjaar dat afsluit per 31/12. Voordat we het goed en wel beseffen zitten we weer aan de kerstdis want de tijd vliegt!
Essers & Vanbriel plant in kwartaal 4 met hun klanten nog een adviesafspraak in. Maar we zetten alvast even de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje.

1. Breng je verkregen opbrengsten in kaart
Mogelijks moet je onderneming nog opbrengsten ontvangen na 31/12 die deels betrekking hebben op het huidig boekjaar. Het is belangrijk dat deze opbrengsten aan het huidig boekjaar worden toebedeeld, deels of volledig. Het kan bijvoorbeeld gaan om nog niet gefactureerde prestaties – werken in uitvoering.

2. Kijk of er kosten over te dragen zijn
Daarnaast is het ook meer dan waarschijnlijk dat bepaalde kosten die nu reeds gemaakt worden deels betrekking hebben op het volgende boekjaar. Betaalde je bijvoorbeeld in september een jaarpremie voor een verzekering, dan moet u 8/12 van deze premie overboeken naar 2021. Het gaat immers om een kost die betrekking heeft op een periode binnen dat nieuwe boekjaar.

3. Zijn er toe te rekenen kosten
Net zo goed is het mogelijk dat er kosten zijn die pas in het volgende boekjaar betaald moeten worden, maar al deels betrekking hebben op het huidig boekjaar. Ook dan moet u deze kosten toeschrijven aan dat boekjaar. Welke kosten hieronder mogelijk vallen? Een sponsorfactuur die je begin februari zal ontvangen en de periode november – januari omvat.

4. Lijst de over te dragen opbrengsten op
Tot slot zijn er opbrengsten die deels betrekking op het volgende boekjaar, terwijl ze nu reeds ontvangen werden. Een klassiek voorbeeld zijn ontvangen voorschotten. Het gedeelte van die gelden dat betrekking heeft op het komende boekjaar moet dan ook worden overgeboekt naar 2021.

5. Maak een inventaris op
Het is belangrijk om telkens aan het einde van het boekjaar een inventaris op te maken van de nog aanwezige goederen. Die goederen zullen immers volgend jaar verkocht worden. De waarde van deze voorraad moet bepaald worden door de toepasselijke regels binnen je onderneming.
Hulp nodig?
Wenst u hulp bij het afsluiten van uw boekjaar, of bijkomend advies? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen jullie graag verder.