Essers & Vanbriel

Wat we voor je doen

Bij Essers & Vanbriel dien je als ondernemer niet te kiezen tussen verschillende diensten. We bieden een totaalplaatje: boekhouding, fiscaliteit, financieel beheer én bedrijfsbegeleiding. Onze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat alle aspecten van jouw onderneming naadloos op elkaar aansluiten.

Boekhouding – Financieel advies – Fiscaal & juridisch advies – Bedrijfsbegeleiding

Essers & Vanbriel

Boekhouding

N

Verwerking boekhouding

N

Indiening periodieke btw-aangiftes

N

Proactieve opvolging openstaande klanten en leveranciers

N

Digitalisering en optimalisering van je boekhouding en administratie

N

Opmaak resultatenrekening en jaarrekening

N

Tussentijdse rapporteringen en advies

N

Budgetten opstellen, kasplanningen, prognoses

N

Consequente rapporteringen

N

Het opzetten van een analytische boekhouding

N

Een starter het ABC van boekhouding bijbrengen

Financieel advies

N

Haalbaarheidsstudie nieuwe ideeën

N

Uitwerken van een financieel plan

N

Opmaak kredietdossiers

N

Budget en cash planning

N

Inzicht in nacalculaties van projecten

N

Haalbaarheidsstudies ivm overname, vereffening, WCO, faillissement, …

N

Advies in elke fase van een onderneming: start, groei, overdracht, …

Fiscaal & juridisch advies

N

Allround fiscaal & juridisch advies

N

Fiscale optimalisatie bij het afsluiten van de jaarrekening

N

Advies in elke fase van een onderneming: start, groei, overdracht, …

N

Vermogens- en successieplanning

N

Advies ivm pensioenopbouw

N

Opstellen en screening diverse contracten

N

Paralegal werkzaamheden (inschrijving KBO, BTW nummer aanvragen, aansluiting sociaal verzekeringsfornds, …)

N

Internationaal fiscaal advies

N

Startersadvies

N

Bijstand bij fiscale controles

Bedrijfsbegeleiding

N

Haalbaarheidsstudie nieuwe ideeën

N

Strategische oefeningen

N

Proactief ondernemersadvies

N

Uitwerken van een businessplan

N

Inzicht in nacalculaties van projecten

N

Onderhandelingen en begeleiding ivm overname, reorganisaties, …

N

Aftoetsing van ideeën (klankbord)

N

Inzicht in de cijfers met vertaling naar de toekomst

N

Processen optimaliseren (operationeel)

N

De ontwikkeling van de ondernemer op vlak van financieel, commercieel, … beleid

N

Crisismanagement

N

Ondersteuning in alle fasen van het groeiproces van een onderneming

N

Groeien in leiderschap

N

Hoe omgaan met je klanten/leveranciers