BIJVERDIENEN NA PENSIOEN IN 2021

Een gepensioneerde mag nog bijverdienen in combinatie met zijn/haar pensioen. Wie 65 jaar of ouder is, mag onbeperkt bijverdienen, maar in alle andere gevallen moet wel rekening gehouden worden met grensbedragen om te vermijden dat een deel van het wettelijk pensioen ingeleverd moet worden.

Wie nog geen 65 jaar is kan toch onbeperkt bijverdienen op voorwaarde dat hij/zijn een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug heeft.

Voldoe je niet aan bovenstaande criteria, dan moet je rekening houden met een grensbedrag.

Iemand die enkel een overlevingspensioen heeft, moet zijn beroepsinkomsten sowieso beperken, ook al is de persoon in kwestie ouder dan 65 jaar. Als de bijverdiensten te groot worden voor de Federale Pensioendienst zal het wettelijk pensioen beperkt worden.

Hoeveel er concreet mag bijverdiend worden, hangt af van ieders situatie. Naast de leeftijd en de duur van de loopbaan, spelen er nog factoren die bepalen hoeveel er mag bijverdiend worden zonder de pensioengelden te verliezen. Om het bedrag vast te stellen, houdt de Federale Pensioendienst rekening met:

  • het type pensioen: rustpensioen of een overlevingspensioen
  • het sociaal statuut van de gepensioneerde: bijverdiensten als werknemer of als zelfstandige
  • kinderlast: zijn er nog kinderen ten laste

De wettelijke grensbedragen worden jaarlijks aangepast. Voor 2021 zijn onderstaande grensbedragen van toepassing:

Voorwaarden

Kinderlast

Werknemer/ambtenaar (bruto)

Zelfstandige (of combinatie zelfstandige en werknemer)

< 65 jaar of < 45 jaar gewerkt

Neen

8.496€

6.797€

Ja

12.744€

10.195€

< 65 jaar met alleen een overlevingspensioen

Neen

19.782€

15.826€

Ja

24.728€

19.782€