In de hoop onze economie een boost te geven in tijden van de coronacrisis komt de regering weer met een nieuwe maatregel op de proppen, nl. de consumptiecheque die fiscaal niet wordt belast en vrij is van RSZ-bijdragen. Het opzet is dat die cheque kan gebruikt worden in sectoren die het hardst getroffen worden door de crisis, zoals de horecasector.

Wat zijn concreet de spelregels?

De consumptiecheque is eigenlijk nog het best vergelijkbaar met een maaltijd- of ecocheque. De ontvanger/werknemer moet er privé geen belastingen op betalen, alsook geen sociale bijdragen. Een werkgever kan de kosten van de cheques als beroepskost fiscaal aftrekken. De werknemer kan de consumptiecheque enkel in België gebruiken. De cheque kan bovendien enkel gebruikt worden in de horecasector, in erkende of gesubsidieerde sportverenigingen en/of culturele inrichtingen of organisaties.

De waarde van een consumptiecheque kan maximaal 10 euro bedragen en een werknemer mag voor maximum 300 euro aan consumptiecheques ontvangen. De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een aangepaste CAO, of indien dit niet mogelijk is, via een individuele overeenkomst/bijlage bij de arbeidsovereenkomst. De consumptiecheque kan ook niet omgeruild worden en is tevens niet terugbetaalbaar.

Wenst u gebruik te maken van deze maatregelen dan moet er actie ondernomen worden voor eind 2020. Een consumptiecheque blijft 1 jaar geldig. Dit betekent dat de cheques in de horecasector kunnen gebruikt worden tot en met 7 juni 2021 (vermits de horeca sinds 7 juni 2020 weer klanten mag ontvangen). De consumptiecheques kunnen besteld worden bij o.m. Sodexo, Edenred ea.