De Federatie van het Notariaat lanceert het zgn. IZIMI waarbij ze op een digitale manier willen tegemoet komen aan de dienstverlening naar de burger toe. IZIMI laat elke burger toe gratis een digitale kluis aan te maken waarin persoonlijke, gevoelige en belangrijke documenten veilig kunnen bewaard worden. Hoe werk het juist?

Persoonlijk
IZIMI is in de eerste plaats een persoonlijke, digitale kluis waarin de burger centraal en overzichtelijk alle vertrouwelijke documenten kan bewaren over zichzelf en zijn bezittingen zoals paspoorten, diploma’s, documenten over de aankoop, de lening of de verzekering van de woning, een huwelijkscontract, waardepapieren, enz. De opgeslagen documenten worden aan niemand doorgegeven, niet aan de overheid en ook niet aan ondernemingen. IZIMI maakt het echter mogelijk om de persoonlijke data op een extra veilige manier te delen met anderen zoals de partner, de kinderen of een notaris naar keuze. Wie dat wenst, kan via dit gratis platform tevens automatisch op de hoogte worden gebracht van wetgevende evoluties die van toepassing zijn.

Gratis
IZIMI is gratis voor elke Belg. Het opslaan en toevoegen van documenten is voor iedereen gratis tot 200MB. Via IZIMI kan de burger automatisch alle akten raadplegen die hij sinds 2014 voor een notaris ondertekende. Hij hoeft zich daarvoor niet meer tot een notaris te wenden. De burger behoudt de volledige controle over wat er met zijn hoogstpersoonlijke en vaak gevoelige data gebeurt. Alleen hij beslist of hij de documenten in zijn kluis met anderen deelt, wanneer en met wie. Ook de notaris krijgt pas toegang tot één of meerdere documenten in de kluis na uitdrukkelijke toestemming van de burger.

Voordelen
IZIMI heeft tal van voordelen. Met deze kluis bijvoorbeeld bespaart de burger zijn nabestaanden flink wat kopzorgen. Na een overlijden, moeten de erfgenamen niet zoeken naar alle belangrijke paperassen. Ze moeten dan niet in kasten gaan neuzen om uit te zoeken welke bezittingen de overleden persoon had. Tenzij de titularis van de kluis daar anders over heeft beslist, kan de notaris ervoor zorgen dat de inhoud van de kluis na diens overlijden aan de erfgenamen wordt overgemaakt. Zo hoeven de erfgenamen niet zelf uit te zoeken wie de energieleverancier was, wie de eigenaar was van de woning waarin de overledene het laatst verbleef, hoe ze de huurder kunnen bereiken of waar ze wachtwoorden kunnen terugvinden. Zo wordt het voor de erfgenamen eenvoudiger om aan de fiscus een overzicht te bezorgen van de goederen die de overleden persoon nalaat.