Heel wat ondernemingen zitten in woelig water door de impact van de corona crisis.De fiscus wil tegemoet komen aan de ondernemingen die momenteel met financiële problemen kampen.
De invordering van fiscale schulden wordt tijdelijk geschorst

De invordering van schulden die ontstaan zijn na 1/1/2020 worden sowieso al geschorst tot 31 maart. Dit zal mogelijks verlengd worden nav de 3e lockdown. De schulden worden niet kwijtgescholden, maar de invordering wordt enkel tijdelijk geschorst. Ook de nalatigheidsinteresten blijven in de tussentijd lopen.
De mogelijkheden om een afbetalingsplan aan te vragen werden uitgebreid

Heeft u fiscale schulden die u door tijdelijke betalingsproblemen nu niet kan betalen, maar wel binnen vier of tussen vier en twaalf maanden, dan kan u een afbetalingsplan aanvragen. Dit is de standaardprocedure en staat los van enige link met coronacrisis.

Als ondersteunde maatregel tgv corona werd echter een uitbreiding hierop voorzien. Zo kunnen ondernemingen die hun schulden inzake vennootschapsbelasting of personenbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw niet kunnen betalen, tot 30 juni 2021 niet enkel een afbetalingsplan aanvragen, maar ook een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Aangezien dit een ruimere tegemoetkoming is dan bij het standaard afbetalingsplan, zijn er strengere voorwaarden die vervuld moeten worden:

  • U zal moeten aantonen dat de betaalmoeilijkheden te wijten zijn aan het coronavirus;
  • U mag geen structurele betaalmoeilijkheden onafhankelijk van het coronavirus hebben;
  • U moet de voorwaarden voor het indienen van de aangiften naleven:
  • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.