De fiscus heeft een nieuw bankrekeningnummer. Voortaan zal BE42 6792 0000 0054 het nieuw bankrekeningnummer zijn om je personenbelasting (vanaf aanslagjaar 2021) te betalen.
FOD Financiën zal dit nummer geleidelijk gebruiken voor meer en meer types schulden. Zo zal je op termijn al je betalingen aan de FOD Financiën op dat ene rekeningnummer moeten doen.

Wist je dat je ook online kan betalen via MyMINFIN! Zo betaal je altijd veilig, op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/