GEEN INVESTERINGSAFTREK VOOR LAADPALEN DIE ‘THUIS’ GEÏNSTALLEERD WORDEN

KMO’s hebben recht op een éénmalige gewone investeringsaftrek voor nieuwe investeringen die worden afgeschreven op tenminste drie boekjaren. In principe bedraagt het tarief daarvoor 8%, maar dat werd tijdelijk verhoogd naar 25% voor investeringen tot en met 31 december 2022.
De investeringsaftrek gaat echter verloren indien de KMO in kwestie het gebruiksrecht van de investering overdraagt aan een onderneming (bijvoorbeeld leasing, via een recht van opstal, erfpacht of een gelijkaardig recht). De investeringsaftrek komt dan toe aan de onderneming die het gebruiksrecht verwerft.
Aan de minister van Financiën werd de vraag gesteld of de investeringsaftrek verloren gaat indien de laadpaal geïnstalleerd wordt bij een bestuurder/werknemer thuis. De minister antwoordt daarop positief vermits er volgens hem sprake is van een overdracht van gebruiksrechten en de voormelde uitzondering daarop, nl. overdracht aan een gekwalificeerd gebruiker voor de investeringsaftrek, niet kan spelen. De minister gaat nog verder door te zeggen dat de investeringsaftrek niet geldt wanneer de laadpaal geïnstalleerd wordt in de woning (of aan de buitengevel van de woning) waar tevens de werkelijke en enige bedrijfszetel van de vennootschap is gevestigd. Sterker nog, ook het feit dat de bedrijfskantoren van de vennootschap gevestigd zijn in de eigendom van de bestuurder of er personeel tewerkstelt die daar een elektrische auto kunnen opladen, verandert daar niets aan (Vr. en Antw. Kamer 2021 – 2022, nr. 55-084, 153).