Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen, zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters, en die te weinig liquide middelen hebben om hun voorraden aan te vullen, bij de Vlaamse overheid een lening aangaan voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten.

  • De lening wordt verstrekt voor twee of drie jaar met een rente van 1%
  • Het bedrag is maximum 25% van de geboekte aankopen van handelsgoederen in het referentiejaar 2019
  • De terugbetalingen gebeuren vanaf de 12e dag na de datum van de leningsovereenkomst
  • De heropstartlening heeft een minimumbedrag van 10.000€ en een maximumbedrag van 750.000€
  • Voor leningen tot 50.000€ wordt 80% van het bedrag op de aangevraagde voorgelegde facturen als lening aanvaard
  • Voor leningen boven de 50.000 euro wordt voor het gedeelte van de lening dat die 50.000 euro overschrijdt, 50% van het bedrag op de aanvaarde facturen als lening aanvaard
  • De facturen moeten dateren tussen 1/1/2021 en 1/8/2021
  • Elke onderneming kan maximum 2 leningen aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor deze lening?
De leningen worden toegekend op het niveau van de onderneming/vennootschap met operationele exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
Belangrijk gegeven is dat er geen insolventieprocedure mag lopen, geen dagvaardingen door de RSZ. Enkel ondernemingen die intrinsiek gezond waren voor de crisis (situatie 31/12/2019) komen in aanmerking.

Daarnaast moet de steunaanvrager een verklaring op eer afleggen. Hij/zij moet verklaren om over onvoldoende liquiditeiten in de onderneming te beschikken en niet in staat te zijn deze via normale bankfinanciering te verwerven. Bij een verklaring op eer is het ten zeerste aan te raden om bewijsstukken te verzamelen met het oog op een eventuele toekomstige controle (bijvoorbeeld de weigering van de kredietaanvraag bij de bank).

De leningen kunnen aangevraagd worden tot 1 augustus 2021. De aanvraagapplicatie is beschikbaar via de website van VLAIO.