De Vlaamse regering kondigde in haar September-verklaring aan dat de registratierechten opnieuw worden hervormd.

Indien je vandaag een gezinswoning in Vlaanderen aankoopt, zijn hierop registratierechten op van toepassing van 6%. Heb je daarnaast plannen voor een ingrijpende energetische verbouwing, dan wordt het verkooprecht verder verlaagd naar 5%. Koop je echter een tweede (of volgende) woning in Vlaanderen, dan zijn de registratierechten 10%.

De Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat aan deze tarieven zullen wijzigen. Het tarief van het verkooprecht op de aankoop van de gezinswoning zal 3% gaan bedragen (ipv 6%). Indien je bijkomend voor de ingrijpende energetische verbouwing gaat wordt dit tarief verder verlaagd naar 1% (ipv huidige 5%). Deze verlaging dient opnieuw gezien te worden gezien in het kader van de maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken.

De aankoop van een tweede (of volgende) woning wordt echter duurder. Hier zullen de verkooprechten verhogen van 10% naar 12%.

De wijzigingen zouden al ingaan op 1 januari 2022. Indien je van plan bent een investeringspand aan te kopen, dan kan het de moeite lonen om deze aankoop dit jaar nog te doen zodat de registratierechten niet 12% maar 10% bedragen. Wens je een gezinswoning aan te kopen, dan kan je mogelijks op de registratierechten besparen door de aankoop uit te stellen tot volgend jaar (3% ipv 6%).

Opgelet: deze regeling geldt enkel voor woningen gelegen in het Vlaamse Gewest.