Investeringsaftrek voor ‘groene’ vrachtwagens

De regering trekt resoluut de groene kaart voor wat betreft de mobiliteit, ook voor bedrijfswagens.
Vanaf 1/1/2022 is er een nieuwe investeringsaftrek voor de aankoop van vrachtwagens die geen CO² uitstoten, inclusief voor de installatie van een laad- en tankinfrastructuur.
Deze eenmalige investeringsaftrek vormt een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen tijdens het belastbaar tijdperk, in mindering mag brengen van de belastbare winst. Het percentage wordt éénmalig toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde. In sommige gevallen kan de aftrek gespreid worden (indien de winst onvoldoende is mag de resterende investeringsaftrek overgedragen worden naar het volgende boekjaar).
Voor boekjaar 2022 en 2023 bedraagt deze investeringsaftrek 35%. Daarna voorziet men een graduele jaarlijkse afbouw van het percentage tot 13.5%.
Wat zijn de voorwaarden?
1. De vrachtwagen mag geen CO² uitstoten
2. Zowel eenmanszaken als vennootschappen (kleine en grote) komen ervoor in aanmerking
3. De onderneming mag geen RSZ-schulden hebben op datum van indiening van de aangifte waarin de investeringsaftrek wordt gevraagd.
4. De onderneming mag niet aangemerkt worden als een onderneming in moeilijkheden (op de laatste dag van het boekjaar waarin de investeringen gebeuren)
5. Voor de vrachtwagens mag geen gewestelijke steun aangevraagd worden tenzij de gewestelijke steunmaatregelen waarborgen dat de cumulatie van federale en gewestelijke steun de maximale drempel en steunintensiteit vanuit Europa niet overschrijden