NIEUW REKENINGNUMMER VOORAFBETALINGEN

Wie aan voorafbetalingen doet betaalt daarmee een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belasting, en vermijdt een belastingvermeerdering/boete van 6,75% ingeval er niet of te weinig wordt vooraf betaald. Voor een eenmanszaak bedraagt de boete ‘slechts’ 2,25%.
Vroeger moesten voorafbetalingen gebeuren op rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 (vennootschappen) en BE07 6792 0023 4066 (particulieren). Voor voorafbetalingen sinds eerste kwartaal van aanslagjaar 2020 (VA1) moeten die echter gebeuren op een nieuw rekeningnummer BE61 6792 0022 9117 (zowel voor vennootschappen als voor zelfstandigen en particulieren). De fiscus heeft op zijn website laten weten dat die oude rekeningnummers sinds 15 juli 2022 definitief geschrapt zijn. Betalingen die daarop terecht komen, worden automatisch teruggestort.