De rol van een accountant is sterk geëvolueerd. Van het afwerken van jaarrekeningen naar realtime inzicht en proactief advies. Door de impact van de corona crisis zijn deze veranderingen in het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Essers & Vanbriel heeft gemerkt dat in tijden van crisis de behoefte aan digitaal werken, realtime inzicht en actueel advies sterker is dan ooit!

BELANG VAN DIGITAAL WERKEN
De corona crisis heeft ervoor gezorgd dat digitaal werken de nieuwe norm is geworden. Gelukkig hadden wij de digitale flow al voor de start van de crisis op poten gezet. Documenten worden dagelijks, wekelijks of maandelijks digitaal aangeleverd en kunnen direct verwerkt worden. Hierdoor kunnen we sneller op de bal spelen en tussentijdse rapporten aanleveren. Vergaderingen via Teams of een ander medium zijn zo ingeburgerd en we doen ons best om persoonlijk contact te evenaren. Digitaal vergaderen betekent ook geen tijdverlies door verplaatsingen, vergaderingen zijn meer to the point, … Het is duidelijk geworden dat ondernemers die digitaal werken een stapje voor hebben.

BELANG VAN REALTIME INZICHT
De corona crisis brengt voor veel ondernemers onzekerheid met zich mee. Korte termijn inzichten zijn belangrijker dan ooit. Op welke steunmaatregelen heb ik recht? Hoe sta ik er financieel voor? Welke leveranciers ga ik eerst betalen? De financiële buffer slinkt zienderogen. Gelukkig zijn er steunmaatregelen… Om deze steunmaatregelen aan te vragen is er echter verplicht inzicht nodig in actuele cijfers. Vandaar dat een up to date administratie meer dan ooit belangrijk is zodat we snel kunnen schakelen.

BELANG VAN TOEKOMSTGERICHT ADVIES
Het voorbije jaar konden accountantskantoren het verschil maken door hun proactief advies. Veel sectoren werden tijdelijk gesloten, sommigen zijn nog steeds gesloten.

Dit heeft ons de kans gegeven om op te treden als adviseur, een klankbord te zijn wanneer klanten er nood aan hadden, proactief advies te geven wanneer het nodig is.
We hebben gemerkt dat ondernemers het voorbije jaar meer nood hadden aan inzicht in actuele tussentijdse cijfers, financiële prognoses, brainstorming over impact van beleidsbeslissingen, … Helaas weten we niet hoelang deze onzekere tijden nog gaan aanhouden. Wat wel duidelijk is dat de ondernemer verwacht dat de accountant in de toekomst ook continue blijft monitoren en heroverwegen, zodat ook lange termijn risico’s inzichtelijk blijven. Op deze manier zal een accountant toegevoegde waarde blijven leveren in functie van de werkelijke en actuele klantenbehoefte.

BELANG VAN VERBREDEN VAN DIENSTVERLENING
Van de accountant werd al steeds meer verwacht. Wij zijn de rechterhand van de ondernemer en dit gaat veel verder dan enkel het financiële luik. Tijdens de corona tijd is dat nog eens extra duidelijk geworden. Corona heeft niet alleen invloed op het financiële gedeelte, maar ook op de onderneming en ondernemer in de breedste zin van het woord. Zo waren er het afgelopen jaar veel vraagstukken over heroriënteren van business, prijszetting, hoe omgaan met klanten die niet betalen, hoe gaan concurrenten om met deze wijzigende marktsituatie, welke beslissingen kan mijn bedrijf aan, … Met alleen administratieve dienstverlening red je het niet in een crisistijd. De ondernemer wil ook in dergelijke situaties gestuurd worden. Het is dan ook van belang dat je een allround adviseur wordt en een netwerk van experten ter beschikking hebt om de ondernemers op de juiste manier bij te staan.

BELANG VAN WENDBAARHEID
Aanpassingsvermogen is één van de grootste succesfactoren van bedrijven. We hebben gemerkt dat adviseurs die wendbaar en flexibel zijn (door automatisering en digitalisering) het snelst kunnen anticiperen bij een verandering. Natuurlijk hebben we tot vandaag de dag te maken met een uitzonderlijke situatie. Maar klantbehoeften zoal hierboven beschreven blijven. Of het nu wel of geen coronacrisis is. En wie het snelst kan anticiperen op veranderingen, die is de winnaar van nu en in de toekomst.

Bron: DizzyData
Zoek je hulp? Een klankbord? Heb je graag persoonlijk advies? Neem dan gerust contact op met Essers & Vanbriel. Bel ons op 011 94 66 44 of mail info@essers-vanbriel.be