Startende ondernemers kunnen mogelijks genieten van een verlaging van hun sociale bijdragen.

VOOR WIE?

Om gebruik te kunnen maken van deze korting, moet je een startende zelfstandige zijn in hoofdberoep. Je kan ook een aanvraag indienen wanneer je als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige al een tijdje bezig bent en net overstapt naar zelfstandige in hoofdberoep.
Er geldt nog een bijkomende voorwaarde: in de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting was je geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep. Je bent met andere woorden een primostarter.

WELK BEDRAG?

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van 741,63 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage.

Heb je recht op de starterskorting? Dan kan je vragen om een verlaagde voorlopige bijdrage te betalen. Dit is enkel van toepassing tijdens de eerste vier kwartalen.
De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige.

  • jaarinkomen lager dan 7.251,66 euro -> bijdrage = 382,98 euro per kwartaal
  • jaarinkomen tussen 7.251,66 euro en 9.361,72 euro -> bijdrage = 494,42 euro per kwartaal
  • jaarinkomen hoger dan 9.231,59 euro -> bijdrage = 741,63 euro per kwartaal

DEFINITIEVE BIJDRAGE?

Twee jaar later wordt de definitieve bijdrage berekend aan de hand van de werkelijke inkomsten, verkregen van de FOD Financiën.

Liggen je definitieve sociale bijdragen lager dan je voorlopige sociale bijdragen? Dan krijg je het verschil terug. In het omgekeerde geval pas je het tekort bij.