De statuten van vennootschappen zijn openbaar. Ze regelen het huishouden van de vennootschap. Ze zijn daarom van belang voor aandeelhouders en bestuurders, maar ook voor derden, zoals schuldeisers. Voor nieuwe vennootschappen zijn de statuten nu online raadpleegbaar. Voor oudere vennootschappen moet je nog naar de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tot dusver moesten de statuten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft. En daar kan je ze dan ook raadplegen.
Maar intussen is er een online statutendatabank beschikbaar. Je kan de statuten van vennootschappen die sinds 1 mei 2019 werden opgericht vrij raadplegen www.notaris.be/statuten.
Aan de hand van het ondernemingsnummer heb je meteen de eerste versie en de gecoördineerde versie van de statuten voor je op scherm.
De statuten van een vennootschap opgemaakt vóór 1 mei 2019 en van onderhands opgerichte vennootschappen zoals de VOF en de Comm.V kan je er niet in terugvinden. Daarvoor moet u voorlopig nog naar de griffie.