Ontvangen uitkeringen crisis-overbrugingsrecht – quid belastingen en sociale bijdragen?

Veel ondernemers hebben de voorbije maanden een overbruggingsrecht ontvangen gezien de COVID19 situatie.

De vraag is welke naheffingen hierop nog gaan volgen.

Personenbelasting

De fiscus heeft een circulaire uitgevaardigd over het belastingstelsel van het crisis-overbruggingsrecht. De taxatie van het overbruggingsrecht hangt af van de aard van de zelfstandige activiteit én ook van het soort inkomen.

• Winsten/baten: het overbruggingsrecht is afzonderlijk belastbaar aan 16,5%, voor zover deze vergoeding niet hoger is dan de belastbare nettowinst of -baten die in de 4 jaren voorafgaand aan het jaar van de vermindering van de werkzaamheid zijn verkregen (tenzij de progressieve tarieven voordeliger zouden zijn)

• Bedrijfsleiders: het overbruggingsrecht is een progressief belastbare vergoeding

De FOD Financiën heeft een afzonderlijke circulaire gepubliceerd over de taxatie van het heropstart/relance-overbruggingsrecht. De regeling is als volgt:

• Winsten, baten, bedrijfsleider: het overbruggingsrecht is een progressief belastbare vergoeding

 

Sociale bijdragen

De ontvangen uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht maken nooit (in geen enkel geval) deel uit van de berekeningsbasis van de sociale bijdragen als zelfstandige. Dit werd op 28 januari 2021 bevestigd door de overheid, die hiermee terugkomt op eerder gecommuniceerde richtlijnen.