Je vennootschap oprichten? Vanaf 1 augustus kan het online!

Ondernemers die vandaag een vennootschap willen oprichten, moeten nog steeds fysiek bij de notaris langsgaan om hun handtekening te zetten onder de authentieke akte. Die is nodig voor de oprichting van een vennootschap. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne maakt dit nu ook digitaal mogelijk. De ministerraad heeft op zijn voorstel hiervoor een belangrijke stap gezet. Vanaf 1 augustus zal je de authentieke akte digitaal en op afstand kunnen onderschrijven. Ieder jaar worden er in België ruim 32.000 vennootschappen opgericht.

Ondernemer worden is een grote stap, zeker wanneer je daarbij een vennootschap wenst op te richten. Het is ook tijdrovend om alle paperassen snel in orde te krijgen. Zo moet je vandaag nog steeds fysiek langsgaan bij de notaris om je handtekening te zetten onder de authentieke akte die nodig is om een vennootschap te kunnen starten.

De ministerraad keurde echter een wijziging goed.

Vanaf 1 augustus 2021 zal het mogelijk zijn om digitaal een vennootschap op te richten. Het verlijden van de authentieke akte zal kunnen via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. Dit geldt voor alle rechtspersonen. Bij vermoeden van fraude kan de fysieke verschijning toch gevraagd worden. Deze digitalisering is zonder bijkomende kosten voor de ondernemers.

De inhoudelijke vereisten voor het verlijden van een authentieke akte – ingevoerd door het wetboek vennootschappen en verenigingen – wijzigen niet. De aanwezigheid van de notaris als onafhankelijk tussenpersoon is nog steeds vereist, want die blijft immers de best geplaatste persoon om oprichters te helpen bij het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm en het opstellen van de juiste statutaire bepalingen.

 

Bron: Fednot