MOET JE ALS BOUWONDERNEMING VERPLICHT AANSLUITEN BIJ WTCB?
Bij de opstart van een nieuwe onderneming, komen heel wat administratieve formaliteiten kijken. Als de onderneming actief is in de bouwsector zal je een brief ontvangen van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Wat is het WTCB precies en wanneer moet je je verplicht aansluiten?

Het WTCB is een beroepsvereniging voor ondernemingen uit de bouwsector, die als doel heeft om onderzoek te verrichten, haar leden te informeren, hen technische en organisatorische bijstand te verlenen, en bij te dragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector.
Een onderneming die bij haar inschrijving in het KBO een of meerdere van de nacebelcodes uit de categorieën 41 “Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten”, 42 “Weg- en waterbouw” en 43 “Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden” vermeldt, zal na haar inschrijving in het KBO een brief ontvangen van het WTCB. Op basis van de gegevens die de ondernemer hierop invult, zal het WTCB bepalen of de onderneming verplicht is om zich aan te sluiten, en dus de verplichte bijdrage te betalen.

Op deze brief zullen alle nacebelcodes die door de onderneming in het KBO vermeld werden, opgesomd staan. De onderneming dient hier aan te kruisen welke activiteiten zij werkelijk zelf zal uitvoeren.

Als de onderneming op deze brief aanduidt dat ze zelf activiteiten in de bouwsector zal verrichten, zal het WTCB besluiten dat ze verplicht is om zich bij hen aan te sluiten, en een betaalverzoek voor de wettelijke verplichte bijdragen sturen.

Voor ondernemingen die enkel adviesverlening in de bouwsector aanbieden of volledig beroep doen op onderaannemers, is er geen verplichte aansluiting. Dit is bijvoorbeeld het geval voor activiteiten m.b.t. projectontwikkeling, diensten van architecten, ingenieurs en andere adviseurs…

Bepaalde sectoren beschikken echter over een eigen beroepsvereniging, waardoor ze niet verplicht zijn om zich aan te sluiten bij het WTCB. Dit is onder meer het geval voor de elektrotechnische sector, de reinigingssector en de sector van de metaalwerken.

Werk je zonder personeel dan zal de jaarlijkse minimumbijdrage 157 euro bedragen, ongeacht het aantal nacebelcodes waarvoor je ingeschreven bent. Heb je personeel in dienst dan zal je bijdrage bepaald worden op basis van de loonlast.

Bij vragen, we helpen je graag verder