De Winwinlening bestaat al langer, maar gezien de COVID-19 tijden heeft de Vlaamse overheid de formule van de Winwinlening versoepeld. In deze Coronacrisis is het voor veel ondernemers moeilijk om alle facturen te blijven betalen en wordt de Winwinlening aantrekkelijker gemaakt voor kredietgevers:

  • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.
  • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000, het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
  • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
  • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
  • Bij een faillissement kan de ontlener 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering, in plaats van 30% nu.

De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet.

De Vlaamse regering heeft deze tijdelijke uitbreiding intussen goedgekeurd. Deze zal binnenkort omgezet worden in regelgeving.

De Winwinlening is financieel interessant en is zeker een positief element voor de bank om andere kredieten toe te staan.