VERPLICHTE IDENTIFICATIE BIJ VERKEERSOVERTREDING MET WAGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Indien je een pv ontvangt voor een verkeersovertreding met de wagen van een vennootschap, dan is het belangrijk om de nodige formaliteiten te vervullen. Je moet namelijk de identiteit van de bestuurder tijdig meedelen aan het parket. Doe je dit niet dan riskeer je tweemaal te moeten betalen: éénmaal voor je verkeersovertreding en éénmaal voor het niet identificeren van de natuurlijke persoon.
Deze informatie moet meegedeeld worden binnen een termijn van 15 dagen en dit te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd.
Een verwittig man is er twee waard 😊